Suomeksi | In English

Palvelu Plus

Testiryhmätutkimus

Havainnot keräävä testiryhmä kootaan aidoista, toimeksiantajan kohderyhmän mukaisista asiakkaista tutkittavien yksiköiden paikkakunnilta. Testiryhmätutkimuksen vahvuus on siinä, että testiasiakkaat voivat olla esimerkiksi sopiva otanta eri ikäisiä henkilöitä erilaisista asiakasryhmistä. Näin voidaan seurata henkilökunnan selviämistä ja tilanneherkkyyttä eri asiakasryhmille tyypillisissä palvelutilanteissa, aidoissa olosuhteissa.

Asiakkaat hoitavat testikäynneillään jotakin todellista, omaa asiaansa. Tällä tavoin palvelutilanne säilyttää aitoutensa ja luontevuutensa. Toimeksiantajan henkilökunnan on myös helpompi hyväksyä tutkimus ja sen tulokset, kun arvioidut palvelutilanteet mittaavat todellista arkipäivän rutiinityötä.

Varsinaisten palvelutilanteiden arvioimisen, tapahtuneen vertaamisen palvelukonseptiin suorittavat Palvelu Plussan ammattilaiset. Raportin perusteella on mahdollista seurata jokaista palvelutilannetta hetki hetkeltä käynnin alusta loppuun.