Suomeksi | In English

Palvelu Plus

Call Pro

Call Pro on asiakaskohtaamisten kehittämisen arviointityökalu yhteyskeskusten monikanavaiseen asiakaspalveluun. Se perustuu suoritusten sisäiseen arviointiin ja säännölliseen henkilökohtaiseen palautteeseen. Call Pro koostuu arviointityökalusta sekä siihen liittyvästä koulutuksesta ja konsultoinnista. Palvelu Plussan patentoima menetelmä tukee tehokkaasti yrityksen myynti- ja palvelumallin toteutumista jokapäiväisessä työskentelyssä.

Call Pro antaa esimiehille välineet huomioida, motivoida ja ohjata tiimiläisiään. Työkalu toimii esimiestyön tukirunkona sekä hyvänä apuna kehityskeskusteluissa.

Call Pro on erinomainen työkalu agenttien aktivoimisessa ja sitouttamisessa yrityksen toimintamalliin. Call Pro -työkalun avulla palvelu- ja myyntisuoritukset arvioidaan yksiselitteisellä asteikolla ja palaute tuodaan käytännön tasolle.

Hankenin CERS-tutkimusyksikön Call Pro -käyttäjille tekemän tutkimuksen mukaan Call Pro tuo kustannussäästöjä henkilöstön koulutuksessa: koulutusta voidaan kohdentaa tarkemmin ja siirtyä käyttämään enemmän pienryhmä- tai henkilökohtaista koulutusta.

Call Pro on monipuolinen kokonaisuus:

  • Yhtenäisten laatukriteerien kehittäminen myynti- tai palvelukonseptin pohjalta

  • Esimiesten kouluttautuminen arviointityöhön ja palautteen antamiseen

  • Jatkuva tuki arviointityöhön sekä arvioijien oma palaute

  • Arviointien yhteismitallisuuden kalibrointi yritystasolla

  • Selainpohjainen, helppokäyttöinen arviointityökalu