Suomeksi | In English

Palvelu Plus

Asiakaskohtaamisten ammattilainen

Palvelu Plus on palveluyritysten myynti- ja palveluprosessien mittaamisen erikoisosaaja. Toimeksiantajamme ovat maamme suurimmat palvelu- ja kauppaketjut sekä yhteyskeskukset.

Tuotepalettimme

Palvelun kehittäminen

 • Ammattilaisten auditoinnit
  Toimintamallin ymmärtävän asiantuntijan arviointikäynnit

 • Mystery Shopping
  Palvelu Plussan perehdyttämän ja ohjaaman, koko maan kattavan arvioijaverkoston testikäynnit

 • Testiryhmätutkimus
  Joukko kohderyhmän mukaisia, paikkakuntalaisia asiakkaita testiasiakkaina. Palvelu Plussan rekisterissä yli 13 000 ihmistä ympäri Suomea

 • PalveluPulssi
  Tiivistä, nopeaa ja spontaania palautetta asiakaskokemuksen ydinkohdista. Palautteet kerätään mobiiliapplikaatiolla heti asioinnin jälkeen tai jopa sen aikana. Raportointi online.

 • Jälkihaastattelututkimukset (erityisesti b-to-b)
  Puhelujen nauhoittamisen tai testikäyntien sijaan myynti- tai palvelumallin toteutumista voidaan mitata myös haastattelemalla asiakkaita jo tapahtuneiden palvelutilanteiden jälkeen.

 • Kilpailijatutkimukset (benchmarking)

 • Mobiilipäiväkirjatutkimukset
  Mukana asiakkaan elämässä (itse-etnografia). Mobiiliapplikaatiolla lyhyitä huomioita (touchpoints) kohtaamisista tietyn tuotteen, tarpeen, palvelun tai brändin osalta. Kokemus-, osto- tai käyttöpolkujen seuranta. Huomioita täydennetään verkkokyselyillä tai puhelinhaastatteluilla.
 • Myynnin ja asiakaspalvelun valmennukset
  Valmennukset pohjautuvat havaintoihin tutkimustuloksista ja niillä varmistetaan muutoksen toteutuminen käytännössä (tulosten jalkauttaminen).

Työntekijäkokemus 

HenkilöstöPulssi - menetelmä jatkuvan työntekijäkokemuksen mittaamiseen. Mobiiliapplikaation avulla kerätään päivittäisjohtamisen kannalta keskeistä, spontaania palautetta henkilökunnalta. Avoimen palautteen analyysi auttaa tunnistamaan merkkejä työhyvinvoinnin tasosta, työssä jaksamisesta tai vaikkapa yleisestä fiiliksestä.

Yhteyskeskukset (monikanavapalvelut)

 • Call Plus® -tutkimus
  Puhelinjärjestelmästä tallennetun puheluvirran arviointi tai puhelinpalveluun sovitettu testiasiakastutkimus. Menetelmää voidaan soveltaa myös muissa palvelukanavissa (esim. sähköpostit, Facebook ja chat-kanavat).
 • Call Pro® -itsearviointimenetelmä
  Asiakaskohtaamisten kehittämiseen tähtäävä arviointityökalu, joka perustuu suoritusten sisäiseen arviointiin organisaatioissa ja säännölliseen, henkilökohtaiseen palautteeseen.

 

CALL PRO – Itsearviointityökalu contact centereille
asiakaskohtaamisten kehittämiseen