Suomeksi | In English

Palvelu Plus

Asiakaskohtaamisten ammattilainen

Palvelu Plus on palveluyritysten myynti- ja palveluprosessien mittaamisen erikoisosaaja. Toimeksiantajamme ovat maamme suurimmat palvelu- ja kauppaketjut sekä yhteyskeskukset.

Tuotepalettimme

Kauppa ja palvelut

 • Ammattilaisten konseptimittauskäynnit
  Toimintamallin ymmärtävän asiantuntijan arviointikäynnit

 • Mystery Shopping
  Palvelu Plussan perehdyttämän ja ohjaaman, koko maan kattavan arvioijaverkoston koeostokäynnit

 • Testiryhmätutkimus
  Joukko kohderyhmän mukaisia, paikkakuntalaisia asiakkaita testiasiakkaina. Palvelu Plussan rekisterissä yli 10 000 ihmistä ympäri Suomea

 • Jälkihaastattelututkimukset (erityisesti b-to-b)
  Puhelujen nauhoittamisen tai testikäyntien sijaan myynti- tai palvelumallin toteutumista voidaan mitata myös haastattelemalla asiakkaita jo tapahtuneiden palvelutilanteiden jälkeen.

 • Kilpailijatutkimukset (benchmarking)

 • Mobiilipäiväkirjatutkimukset
  Palvelu Plus käyttää uutta tutkimusteknologiaa kuluttajien arjessa mukana elämiseen. Asiakas tallettaa lyhyitä arkipäiväisiä kohtaamisia nopealla ja helpolla mobiilisovelluksella sovitun tuotteen, tarpeen, palvelun tai brändin kanssa. Ostopäätökset sekä kokemukset kehittyvät usein pitkiäkin aikoja ja niihin voi vaikuttaa suuri määrä erilaisia kohtaamisia medioissa ja verkostoissa. Näihin kohtaamisiin (touch points) haluamme päästä kiinni seuraamalla asiakkaiden arkipäivää pidemmällä aikavälillä. Käytämme tutkimuksissamme LUMI SAY -alustaa, joka mahdollistaa mobiiliapplikaation lisäksi myös nettitallennuksen.

  Tutkimuksen lopuksi asiakkaiden kanssa käydään läpi heidän päiväkirjamerkintänsä: asiakkaat "haastetaan" siten miettimään, kommentoimaan ja ymmärtämään omaa käyttäytymistään kun pohjana on itse tallennettu polku tilanteita, ajatuksia, tunnelmia ym.

Yhteyskeskukset (monikanavapalvelut)

 • Call Plus® -tutkimus
  Puhelinjärjestelmästä tallennetun puheluvirran arviointi tai puhelinpalveluun sovitettu testiasiakastutkimus. Menetelmää voidaan soveltaa myös muissa palvelukanavissa (esim. sähköpostit, Facebook ja chat-kanavat).
 • Call Pro® -itsearviointimenetelmä
  Asiakaskohtaamisten kehittämiseen tähtäävä arviointityökalu, joka perustuu suoritusten sisäiseen arviointiin organisaatioissa ja säännölliseen, henkilökohtaiseen palautteeseen.

 

CALL PRO – Itsearviointityökalu contact centereille
asiakaskohtaamisten kehittämiseen