Suomeksi | In English

Palvelu 3.0

FranConin Henri Laakso aamukahvilla Palvelu Plus Oy:ssä

Franchise Consultant Henri Laakso FranConista kävi aamukahvilla Palvelu Plussassa. Keskustelussa käytiin läpi franchisingtoimintaa ja sen muutoksia Suomessa, ja joissakin muissakin maissa, viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. FranConin ja Palvelu Plussan yhteistyö on jo vuosien mittainen. Koska palvelu- ja myyntikonseptien mittaaminen liittyy oleellisesti ketjutoimintaan, Palvelu Plus Oy:n toimitusjohtaja Jukka Rastas on mm. ollut vakioluennoitsija FranConin järjestämässä DiFM (Diploma in Franchise Management) -valmennusohjelmassa.

IMG 1120FranCon toimii neutraalina, ketjuista ja alan yhdistyksistä riippumattomana asiantuntijana franchisingliiketoiminnan eri vaiheissa. Asiakkaita ovat niin aloittavat kuin myös jo toimivat franchisingyritykset. FranCon tuottaa mm. analyysejä siitä, olisiko franchising hyvä kasvumalli franchisingtoimintaa harkitseville yrityksille (vuositasolla analyysejä tehdään useita kymmeniä). 

Franchising on kansainvälisesti tunnettu yritysten kasvumalli. Henri Laakso on ollut kansainvälisessä IFCN:n (International Franchise Consultants Network) yhteenliittymässä mukana 10 vuotta. Alkuvuosina keskustelu oli Henrin mukaan hieman yksipuolista: maailmalla oltiin kiinnostuneita tulemaan Suomeen päin kansainvälisten ketjujen toimesta, mutta vastaavaa valmiutta ei vielä tuolloin Suomesta kovinkaan laajalti löytynyt. Nykyisin suunta on kääntynyt myös toisin päin: suomalaiset ketjut katselevat yhä enemmän laajenemismahdollisuuksia varsin Euroopan suuntaan.

Franchisinglaki Suomeen vai ei?

Myös alan juridiikka on muuttunut ajan myötä. Maailmalla on laadittu erityisiä franchisinglakeja (mm. Ruotsissa on franchisinglaki ollut voimassa jo vuodesta 2006). Alan erikoislailla halutaan suojella erityisesti aloittavaa franchisingyrittäjää (laki säätelee mm. mitä heille voidaan/saadaan luvata franchisingantajan toimesta). Suomessa väitellään vielä siitä, onko erikoislaki tarpeen vai ei. Nyt kiistojen tulkintaan on tarjolla normaalin sopimusoikeuden säännöstöt ja Suomen Franchising-Yhdistyksen (SFY) eettiset säännöt (hyvät käytännöt). SFY:llä on myös eettinen lautakunta, joka antaa tarvittaessa lausuntoja. Riidat johtuvat useimmiten siitä, että yrittäjällä ei menekään taloudellisesti niin hyvin kuin hän olisi odottanut. Tutkimusten mukaan kuitenkin 80% franchisingyrittäjistä on valintaansa tyytyväisiä. Haasteita aiheuttaa usein mm. se, että 9/10 franchisingyrittäjästä ei ole koskaan aiemmin toiminut yrittäjänä.

Yrittäjyys Suomessa ennen ja nyt

Henri Laakso väittääkin, että kansainvälisesti katsoen Suomessa "yrittäjäperimä" on erilainen: suomalaiset ovat tottuneet historiallisesti olemaan enemmän "tekijöitä" ja meillä on ollut vain vähän perustaa ns. liiketoimintaperusteiselle yrittäjyydelle (vrt. Amerikka, Englanti, Ranska). "Suomessa yrittämistä ja yrittäjyyttä pidetään usein vähän hulluna", toteaa Henri Laakso ja jatkaa "Suomessa korostetaan yrittäjyydestä puhuttaessa aina ensimmäisenä riskin ymmärtämistä". Henri Laakson mielestä ensin pitäisi puhua mahdollisuuksien ymmärtämisestä: esimerkiksi kun Amerikassa puhutaan liiketoiminnasta uusille yrittäjille, avainasiana on tunnistaa aina ensin Business Opportunities.

Alan kehitystrendinä Suomessa näkyy se, että markkinoille on syntynyt uusi franchisingyrittäjien populaatio ("ketjuyrittäjäpolvi"), joka etsii aktiivisesti parasta mahdollista konseptia itselleen. He saattavat siirtyä muutaman vuoden yrittämisen (= sopimuskauden tai kahden) jälkeen ketjusta toiseen, aivan uudelle alalle ketjuyrittäjiksi. He osaavat myös taitavasti arvottaa ketjujen franchisingpaketteja ja he vaativat tarjolla olevilta konsepteilta laatua. Näiden yrittäjien määrä tulee Laakson mukaan kasvamaan jatkossa. Hyvin hoidetut ketjut arvostavat näitä kunnianhimoisia ja ammattitaitoisia yrittäjiä.

Mikä on muuttunut viime vuosina franchisingtoiminnassa Suomessa ja muualla?

Kun mietitään sitä, mitkä asiat ovat muuttuneet franchisingketjujen johtamisessa vuosien varrella, Henri Laakso nostaa esille ketjujen johtamisen tason roiman kehittymisen. Tähän on vaikuttanut mm. ketjujohdon kouluttautuminen. Esimerkiksi FranConin DiFM-valmennusohjelman on läpikäynyt jo yli 100 ketjujohtajaa. Valmennusohjelma on ainutlaatuinen koko Euroopassa ja siksi voidaankin hyvin sanoa, että sen läpikäyneet suomalaiset ketjujohtajat ovat varsin hyvin koulutettuja kansainvälisestikin verrattuna. 

Suomeen on syntynyt myös viime vuosina franchisingalan monitoimiala- tai monikonseptiyrityksiä, jotka hyödyntävät franchisingmallia - samaa ketjujohtamisen osaamista ja järjestelmää - useissa ketjuissa ja useilla toimialoilla. Ketjun johtamisosaaminen on se yhdistävä "juttu". Vastaavia franchising-moniosaajia on maailmalla, esim. Englannissa, paljon. Yhdellä franchisingantajalla voi olla kymmenenkin eri ketjua operoitavana.

Nykyisen taloudellisen tilanteen pomppuisuus näkyy franchisingtoiminnassa esimerkiksi siinä, että kun on tehty selvitystä ketjujen kasvunäkymistä, siellä näkyy edelleen, että kasvuhalu ei ole muuttunut mihinkään (80% ketjuista sanoo edelleen, että he aikovat kasvaa), mutta kasvu ei realisoidu, sillä uusia yrittäjiä ei löydy siinä määrin kuin tarvittaisiin. Kaupan alalla liikepaikkoja on saatavilla, siitä kasvun hidastuminen ei johdu. "Kun on epävarma aika, potentiaaliset yrittäjät hakevat turvaa ja "miinoittuvat" poteroihinsa, nykyisiin työpaikkoihin ja -tilanteisiin. Vaikka heillä olisi halua lähteä työsuhteesta yrittäjäksi, uskallusta tehdä päätöstä ei löydy - eikä välttämättä rahoitusta pankeistakaan", Henri Laakso sanoo.

Henri Laakson mukaan yhteiskunnan pitäisi huomioida paremmin se, että franchisingottaja työllistää heti uuden yrityksen ovet avatessaan paitsi itsensä, myös useita muita henkilöitä. Haasteena onkin se, että franchisingyrittäjyyttä ei huomioida ja tueta Suomessa niin hyvin kuin pitäisi. Ulkomaisena esimerkkinä Henri Laakso mainitsee, että Brasiliassa ja Meksikossa on meneillään valtava yrittäjyysbuumi (erityisesti franchisingyrittäjyys kiinnostaa). Ketjut tuovat myös siellä selvästi vakautta ja luotettavuutta talouteen. Kuriositeettina Laakso mainitsee, että hänen meksikolainen kollegansa "myy" kauppakeskuksissa sijaitsevissa Franchise Storeissaan erilaisia franchisingkonsepteja innokkaille yrittäjille. Storen valikoiman avulla voi miettiä mille alalle haluaa lähteä yrittämään. Meksikossa on saatu myös ajettua täsmäsubventio läpi: valtio maksaa uuden franchisingyrittäjän liittymismaksun. "Innovatiivisuutta ja uskallusta sieltä löytyy, miksei meiltäkin?", Laakso heittää lopuksi.


FranCon Franchise Consulting on yksityinen suomalainen asiantuntijayritys, jolle tulee täyteen 20 toimintavuotta vuonna 2014. FranCon on erikoistunut franchisingliiketoimintaan liittyviin konsultointi- ja asiantuntijapalveluihin. Samaan liiketoimintaryhmään kuuluvat myös Franchise Business College sekä Ketju.fi - avoimet yrittäjäpaikat netissä. Lisätietoja: www.francon.fi  www.fbc.fi ja www.ketju.fi .