Suomeksi | In English

Palvelu 3.0

Taantumajohtamisen 10 tärppiä

(Arvopaperi 30.10.2008, Eeva Ahotupa)

Maailmalla jylläävä finanssikriisi saattaa olla paha, joidenkin mielestä jopa pahin kriisi ihmiskunnan historiassa, mutta taantumia on koettu aiemminkin. Silti yleispäteviä neuvoja syvien laskusuhdanteiden varalla on olemassa vain vähän.

Kuinka yritysten johtajien tulisi toimia taantuman tullessa? Mitä olisi hyvä ottaa huomioon ja mitä tulisi puolestaan välttää?

Management Consultancies Assn:n toimitusjohtaja Alan Leaman on kerännyt tiiminsä kanssa Businessweekille 10 yksinkertaista neuvoa taantumassa toimimisesta.

1. Johtajuuden merkitys

Monet johtajat eivät tiedä kuinka suhtautua taantumaan. Leamanin siteeraaman tutkimuksen mukaan jopa 70 prosenttia johtotason henkilöistä ei tiedä kuinka reagoida huonompiin aikoihin. Johtajien täytyy siis nyt olla skarppeja ja vahvoja. Mitä epävarmemmat ajat, sitä tärkeämpää on olla hätiköimättä.

2. Panosta suunnitteluun

Yrityksille on kannattavaa panostaa tulevaisuuden suunnitteluun. Mitä enemmän erilaisia vaihtoehtoja on mietitty ja mitä enemmän tulevaisuutta ja sen skenaarioita on osattu ottaa huomioon, sitä paremmin yritys on valmis tuleviin iskuihin. Leamanin mukaan yksi tämänhetkisen tilanteen tuskastuttavampia piirteitä on se, että tilanne oli hyvin ennustettavissa. Silti monelle tilanne näyttää tulleen kuin talvi suomalaisille autoilijoille tai salainen muistio poliitikolle - yllättäen ja pyytämättä.

3. Uudelleenarvioi strategiasi

Kolmas kohta on jatkoa toiselle - valmistaudu myös muuttamaan suunnitelmiasi. Yritykset keskittyvät usein enemmän nykyhetken tilastoihin, kun tärkeämpää olisi miettiä laajempaa taloudellista ympäristöä.

Leaman peräänkuuluttaakin parempaa taloudellista ymmärrystä, harkitsevampaa suunnittelua ja ennusteita, jotta tulevaan osattaisiin myös valmistautua eikä vain reagoida. Jos suunnitelmissa on varaa muutoksiin ja niitä on useampia, antaa se yritykselle myös mahdollisuuden menestyä taantumassa, ei vain selvitä siitä.

4. Keskity ja keskitä 

Taantumassa useat yritykset jähmettyvät. Ne ovat haluttomia kehittämään mitään uutta tai keskeyttämään kehityksessä olevaa. Yritysten tulisi kuitenkin päättää mihin keskittyä ja mitä ulkoistaa tai lopettaa. Ja myös näihin päätöksiin ja niiden vaikutuksiin olisi hyvä panostaa. Jos päädytään esimerkiksi ulkoistamiseen, on hyvä valmistautua alihankkijoiden muutoksiin ja sopimusten neuvotteluihin.

5. Tartu tilaisuuksiin 

Jos yrityksellä on valmiudet ja se on valmiina, taantuma voi tarjota merkittäviä mahdollisuuksia. Laskusuhdanteet ovat yleisesti tunnettuja aikoja loistaville tilaisuuksille, joihin kannattaa tarttua. Alhaiset hinnat tarjoavat mahdollisuuden omaisuuden ostoihin, vuokrat ovat usein alhaisemmalla tasolla ja taitavat ihmiset ovat työllistettävissä kohtuullisemmilla hinnoilla. 

6. Huolehdi asiakkaistasi

Leamanin mukaan yksi asia, joka ei muutu laskusuhdanteissakaan, on kuluttajien odotukset. Vaikka asiakas käyttäisikin liikkeessäsi vähemmän rahaa, ei hän siltikään halua jonottaa kassalla tavallista kauempaa. Hyvän palvelun säilyttäminen on olennaista. Taantumassa ei niinkään kannata keskittyä markkinaosuutensa kasvattamiseen, kuin sen säilyttämiseen. Huolehdi siis hyvin niistä asiakkaista, joita sinulla jo on.

7. Paranna tuottavuutta

Tuottavuuden parantamisen ei aina tarvitse merkitä karsintaa. Kustannusten umpimähkäinen leikkaus voi olla hyödyllinen lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmällä aikavälillä se rapauttaa yhtiön kilpailukyvyn, Leaman sanoo. Parannuksia voi etsiä uusilta tahoilta. Yhtiöt ovat yleensä tyytyneet sijoittamaan teknologiaan, mutta Leamanin yrityksen tekemän tutkimuksen perusteella ihmisten käyttäytymistä muuttamalla on saatavissa paremmat edut.

8. Huolehdi hankkijoistasi

Yritysten alihankintaketjut ovat vuosien saatossa monimutkaistuneet huimasti. Alihankkijoiden pakottaminen kustannusten leikkuuseen voi johtaa tuotteiden laadun huononemiseen ja sitä myötä asiakaspakoon. Leamanin mukaan taantumassa olisikin järkevämpää tiivistää yhteistyötä hankkijoiden kanssa markkinaosuuden kasvattamiseksi laatua ja palvelua parantamalla.

9. Huolehdi työntekijöistäsi

Laskusuhdanteessa yritykset turvautuvat usein irtisanomisiin, jotka saattavat joskus johtaa kokonaisten osastojen katoon. Leikkaustilanteessa huomiota kiinnitetään harvoin siihen, minkälaisille työtekijöille potkut annetaan ja mitä niillä viestitään koko työmarkkinoille. Leamanin mukaan olennaisempaa olisikin keskittyä siihen kuka ja ketkä yrityksessä halutaan pitää, kuin siihen keille annetaan potkut.

10. Älä luota muiden kykyyn ratkaista ongelmat

Leamanin viimenen vinkki ohjeistaa omaan aktiivisuuteen. Yksin et pysty kaikkeen, mutta muutkaan eivät pysty ihmeisiin ilman yhteistyötä.

Hyvä johto yhdistettynä sopivaan sääntelyyn on Leamanin mukaan avain elpymiseen.