Suomeksi | In English

Palvelu 3.0

Palvelu 3.0 – Jukka Rastas

Palvelu Plussan yli 25 vuoden toiminnan aikana olemme nähneet ja oppineetkin yhtä sun toista. Olemme myös pyrkineet tarjoamaan, tai itse asiassa, palauttamaan asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme sitä, mitä asiasta olemme irti saaneet. Heidän käytännön kokemuksiinsahan moni viisaus perustuu. Tämä Palvelu 3.0 -osio on kooste, tai "henkinen komposti", siitä, mitä olemme palvelusta tuotannon, tekemisen ja ihmisen elämän osana oppineet.

Mikä Palvelu 3.0? Tämä on idea tai ajatusleikki siitä, mitä tapahtuu, jos alamme soveltaa uutta tutkimustietoa luodaksemme uudenlaisen ajatuksen palvelusta sekä kuluttajille että sen tuottajille. Ideassa on lainattu Daniel H. Pinkin Drive-kirjassa esitettyä mallia ihmisen motivaation sukupolvista. Varsinainen sisältö lähtee Pinkin lisäksi neuro- ja käyttäytymistieteiden uusia havaintoja popularisoivilta kirjoittajilta. Sellaiset henkilöt, kuten Duhigg ja Lehrer, ovat allekirjoittaneen ajatteluun eniten vaikuttaneita lähteitä näiden asioiden ihmettelyssä. Tässä "kompostissa" on lisäksi mukana kymmenien vuosien ajalta kerättyjä muita lähteitä ja vähän elämänkokemustakin. 

Pinkin kirjassa ajatus on, että Motivaatio 1.0 oli ennen teollista aikakautta vallinnut "tee, tai ole syömättä" -tyyppinen selviytymisstrategia. Siinä ei suuremmin tarvinnut teoretisoida syitä työnteolle. Motivaatio 2.0 on teollisen tuotannon yhteydessä syntynyt ajattelutapa, jossa ihmisen oletetaan toimivan rationaalisten "keppi tai porkkana" -kannusteiden voimalla. Siinä oletetaan ihmisen kiinnostuksen ja panoksen kasvavan kannusteiden kasvaessa. Hänen oletetaan olevan tällä logiikalla manipuloitavissa. Internet-ajan luovuutta ja nopeaa sopeutumista edellyttävänä aikana pelkkä pakollisten työtuntien suoritus ei enää riitä. Pitäisi saada koko ihminen ja hänen kaikenlainen kapasiteettinsa liikkeelle - ja kasvamaan. Tähän hän tarvitsee luontaisen (intrinsic) motivaation - Motivaatio 3.0:n.

Motivaatio 3.0:n voimasta ihminen yleensä toimii itsenäisesti ryhmän jäsenenä ja kokee toteuttavansa itse sisäistämiään tavoitteita. Tässä on helppo nähdä samoja linjoja kuin esimerkiksi Rolf Jensenin ajatuksessa Maslowin tarvehierarkian kääntymisestä kärjelleen (tarpeiden järjestys on sama, mutta niiden merkitys on kääntynyt päälaelleen).

Näissä blogi-kirjoituksissa on ollut mielessä se, että ehkä Motivaatio 3.0:aa pitäisi vastata myös Palvelu 3.0? Se tarkoittaisi sitä, minkälaisia palveluja näin motivoituneet ihmiset oikeasti haluaisivat käyttää - mistä heille syntyisi todellista arvoa elämäänsä. Samoin siihen liittyy kysymys siitä, minkälaisissa organisaatioissa he olisivat valmiita niitä tuottamaan ja miten johdettuina.

Olen pyytänyt ja tulen jatkossakin pyytämään ihmisiä, joiden kokemuksista ja näkemyksistä on ollut apua asioiden ymmärtämisessä, tuomaan esille omia kokemuksiaan myös omissa nimissään.

Juttua jatketaan pikku hiljaa, joten tämä ei ole heti alkuunsa valmis kokonaisuus, jos koskaan tulee sellainen olemaankaan.

Jukka Rastas