Suomeksi | In English

Ajankohtaista

ROI - asiakaspalvelun ja myynnin investoinnin tuottoaste

 

Asiakaspalvelun ja myynnin ROI:n (investoinnin tuottoasteen) laskeminen on mahdollista, joskaan ei aivan yksinkertaista. Konkreettinen käytännön työkalu voidaan rakentaa, jos on mahdollisuus käyttää jonkin verran aikaa ja resursseja asian selvittämiseksi. Tulos ei ehkä ole täydellinen teoreettinen vastaus asian kaikkiin näkökulmiin - sellaista ei nimittäin ole keksittykään. Sen sijaan käytännönläheinen ja systemaattinen työkalu saadaan aikaan jo nykytiedoilla.

Miten?

Ensin tarvitaan luotettava otos tutkittuja palveluprosesseja. Niitä saadaan hyödyntämällä sarjaa aitoja, kohderyhmän mukaisia asiakkaita testiasiakkaina. Palvelu- ja myyntiprosessin kehittymistä ja asiakaskokemuksen muodostumista seurataan systemaattisesti vaihe vaiheelta. Asiakkaiden lähtötilanne ja suhde ko. palveluun selvitetään ennen asiakaskohtaamista, ja sama kartoitetaan myös muutama kuukausi episodin jälkeen. Lisäksi tarvitaan syvällistä tilanteiden ja taustojen avaamista, systemaattista luokittelua ja analyysia. Lopputuloksena on selkeä kuva eri asioiden keskinäisista vaikutuksista sekä toiminnan eri kehittämiskohteiden takaisinmaksun kertoimista.

Kiinnostuitko?

Etsimme palvelu- ja myyntiorganisaatioita, joilla on kunnianhimoa oman laatunsa ja toimialansa liiketoimintalogiikan syvällisempään ymmärrykseen. Olemme tehneet tätä työtä jo, ja etsimme lisää toimeksiantajia eri toimialoilta, jolloin voimme yhdessä luoda kirkkaampaa ja vieläkin monipuolisempaa ymmärrystä asiakaskohtaamisten kehittämisen taloudellisista vaikutuksista.

Yhteystiedot:
toimitusjohtaja Jukka Rastas
040-502 8933
etunimi.sukunimi(at)palveluplus.fi